Zaměstnanci 

editel školy:
 

Mgr. Jaroslav Vykoukal

Zástupce ředitele:

Mgr. Vladimír Blažek

    PhDr. Miloslava Čechlovská

Výchovný poradce:   

Mgr. Lucie Poláková

Školní metodik protidrogové prevence:

PaedDr. Jiřina Hodboďová

Školní spec. pedagog:

Mgr. Dana Šourková

 

Třídní učitelé:

 

1.A   Mgr. Ivana Hudecová 

1.B   Daniela Kalajcidisová 

1.C  Mgr. Taťána Šilarová

2.A   PaedDr. Daniela Horáková

2.B   Mgr. Lucie Šírová

2.C   Mgr. Jarmila Šírlová

3.A    Mgr, Jana Martínková

3.B    Mgr. Klára Šírová

3.C    Mgr.Barbora Pavlů-Urbánková

4.A    Mgr. Dagmar Hubková

4.B    Lenka Kandlová

4.C    Milada Fibrichová

5.A    Dušan Polívka

5.B    Mgr. Jana Šteflová

5.C    Mgr. Monika Hanzalová

6.A    Mgr. Lenka Kyselová

6.B   Mgr. Věra Kadlecová 

7.A   PaedDr. Jiřina Hodboďová

7.B   Mgr. Lenka Černá

8.A    Mgr. Martina Roudnická

9.A    Mgr. Lucie Poláková

9.B    Mgr. Lenka Němcová

 

 

 

Netřídní učitelé:

Mgr. Martina Burešová

Mgr. Libuše Davidová

Mgr. Radko Hodboď

Bc. Martin Hušek

PaedDr. Eva Jóžová

Mgr. Jiřina Nováková

Mgr. Kateřina Škodová-Strouhalová

Vychovatelky ŠD:

Šárka Malinová (vedoucí vychovatelka)

Jaroslava Chlubnová

Jana Kuklová

Bc. Lukuvková Tereza

Bc. Vacelová Renata

Monika Veselá

Monika Ježková (školní klub)

 

Školní jídelna:

Ladislava Fialová (vedoucí šk.jídelny)
sjidelna@zs-aloisinavysina.cz

Jiřina Bílá

Denisa Štěrbová

Eva Třešňáková

Vitězslav Fiala

 

Správní zaměstnanci:

Regina Stehlíková (administrativa školy)

Lukáš Wagner (školník)

Jana Bílková

Hana Nevyhoštěná

Světlana Nováková

Vlasta Příplatová

Ilona Šrutková

 

NOVINKY
18.04.2018
Pangea
16.04.2018
Zápis 2018
15.04.2018
Zápis - registrace
15.04.2018
Recitační soutěž - krajské kolo
14.04.2018
Dubnové VV SOUTĚŽE - VÝSLEDKY 2017 - 2018
13.04.2018
Návštěva divadla
10.04.2018
2. místo florbalistů v okresním finále
06.04.2018
ŘEDITELSKÉ VOLNO
04.04.2018
Anglické divadlo
18.03.2018
Vítězství florbalistů ze 4.-5. roč.