Zaměstnanci 

editel školy:
 

Mgr. Jaroslav Vykoukal

Zástupce ředitele:

Mgr. Vladimír Blažek

    PhDr. Miloslava Čechlovská

Výchovný poradce:   

Mgr. Lucie Poláková

Školní metodik protidrogové prevence:

PaedDr. Jiřina Hodboďová

Školní spec. pedagog:

Mgr. Dana Šourková

 

Třídní učitelé:

 

1.A   Mgr. Ivana Hudecová 

1.B   Daniela Kalajcidisová 

1.C  Mgr. Taťána Šilarová

2.A   PaedDr. Daniela Horáková

2.B   Mgr. Lucie Šírová

2.C   Mgr. Jarmila Šírlová

3.A    Mgr, Jana Martínková

3.B    Mgr. Klára Šírová

3.C    Mgr.Barbora Pavlů-Urbánková

4.A    Mgr. Dagmar Hubková

4.B    Mgr. Jiřina Jonášová

4.C    Milada Fibrichová

5.A    Dušan Polívka

5.B    Mgr. Jana Šteflová

5.C    Mgr. Monika Hanzalová

6.A    Mgr. Lenka Kyselová

6.B   Mgr. Věra Kadlecová 

7.A   PaedDr. Jiřina Hodboďová

7.B   Mgr. Lenka Černá

8.A    Mgr. Martina Roudnická

9.A    Mgr. Lucie Poláková

9.B    Mgr. Lenka Němcová

 

 

 

Netřídní učitelé:

Mgr. Martina Burešová

Mgr. Libuše Davidová

Mgr. Radko Hodboď

Bc. Martin Hušek

PaedDr. Eva Jóžová

Mgr. Jiřina Nováková

Mgr. Kateřina Škodová-Strouhalová

Vychovatelky ŠD:

Šárka Malinová (vedoucí vychovatelka)

Jaroslava Chlubnová

Jana Kuklová

Bc. Lukuvková Tereza

Bc. Vacelová Renata

Monika Veselá

Monika Ježková (školní klub)

 

Školní jídelna:

Ladislava Fialová (vedoucí šk.jídelny)
sjidelna@zs-aloisinavysina.cz

Jiřina Bílá

Denisa Štěrbová

Eva Třešňáková

Vitězslav Fiala

 

Správní zaměstnanci:

Regina Stehlíková (administrativa školy)

Lukáš Wagner (školník)

Jana Bílková

Hana Nevyhoštěná

Světlana Nováková

Vlasta Příplatová

Ilona Šrutková

 

NOVINKY
19.09.2017
Zářijové VV SOUTĚŽE - VÝSLEDKY 2017
06.09.2017
elektr. dotazník pro rodiče žáků 1., 8. a 9.tř.
01.09.2017
Nabídka zájmových aktivit ZŠ
03.07.2017
Prázdninový provoz školního hřiště
28.05.2017
Školní jarmark
26.05.2017
Návštěva Divadla F.X.Šaldy
25.05.2017
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
18.05.2017
Cykloturistický kurz 9.roč.
15.05.2017
Pozdrav z Anglie
05.04.2017
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání