Mgr.Jaroslav Vykoukal
ředitel školy

Vyučuje předměty
• Přírodopis
• Informatika
• Praktické činnosti

Kroužky, soutěže, mimoškolní aktivity
Projekty se zaměřením na enviromentální výchovu.

Konzultační hodiny
• po telefonické dohodě

E-mail
jvykoukal@zs-aloisinavysina.cz

Životní motto:
    Naše děti budou jednou dál než jsme my.

NOVINKY
14.12.2017
Návštěva útulku
29.11.2017
Dějepisná olympiáda - školní kolo
29.11.2017
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
27.11.2017
PŘEDŠKOLÁČEK
27.11.2017
BEZ LESKU 2 - Muzeum LBC
26.11.2017
Prosincové VV SOUTĚŽE - VÝSLEDKY 2017
24.11.2017
Okresní kolo ve florbale dívek 6.-7. r.
21.11.2017
Okresní kolo ve florbale 8.-9. tříd dívek
20.11.2017
Volby do školské rady
16.11.2017
Vánoční jarmark