Historie školy

Počátky a založení

Jaké byly začátky a co předcházelo vzniku naší školy? Na počátku osmdesátých let se začalo stavět ve čtvrti Liberec-Starý Harcov nové sídliště nazývané Kunratická. Toto sídliště mělo pojmout svojí kapacitou přibližně 5000 lidí. V roce 1982 se dostavělo a mohli se do něj nastěhovat noví obyvatelé. Tehdy zde ale ještě nebyla žádná základní škola, a tak museli místní školáci chodit do jiných, vzdálenějších škol v sousedních městských čtvrtích. Proto se započalo s výstavbou nové základní školy, která byla umístěna ve středu sídliště. Stavba začala v polovině osmdesátých let a byla dokončena v srpnu 1987. Není bez zajímavosti, že stavbařům pomáhali s prací i vězňové (zřejmě z nedaleké Rýnovické věznice ze sousedního města Jablonce nad Nisou). 31. srpna nadešel slavnostní okamžik přestřižení pásky a 1. září byla zahájena výuka s 420 žáky. Přestože už bylo na stavbě všechno dokončeno, nové škole zatím ještě chyběla tělocvična (ta se dostavěla o 4 měsíce později) a okolní terén se také musel upravit.. V druhé polovině osmdesátých let uzavřela naše škola dokonce družbu se školou ruském (tehdy ještě sovětském) městě Kovrov ve Vladimirské oblasti. Avšak po listopadu v roce 1989 družba začala slábnout, až se nakonec přerušila úplně.

Vývoj od roku 1989 do současnosti

Počet žáků stále přibýval, protože po pěti letech od založení se tu učilo už 625 žáků. Nyní školu navštěvuje asi 450 dětí. Ve vedení školy se postupně vystřídali tito ředitelé:

Anna Sadílková (1987- 1990),
Zdeňka Pikalová (1990- 1994),
Jaroslav Vykoukal (od roku 1994 do dnes)

Dá se říci, že zájem dětí o mimoškolní aktivity byl a je stále velký. Už od založení existuje při škole školní družina, kde se děti věnují různým činnostem. Například zde vznikl hudební kroužek, v němž se děti učí hrát na hudební nástroje (na kytaru a na flétnu). Na škole postupně vznikaly i další zájmové aktivity, jako třeba: kopaná, výtvarný ateliér Vohryzek nebo výpočetní technika. Od roku 1992 se u nás pravidelně pořádá školní akademie. Je to představení, kde všechny děti od nejmenších až po největší předvedou, co všechno umí. Tato akce si získala velkou oblibu mezi rodiči a mezi veřejností vůbec.Může se přijít podívat každý. Od 6. 3. 1995 sídlí ve škole pobočka Státní vědecké knihovny. Místní čtenáři v ní mají přístup k 14380 svazkům.

V současnosti se naše škola plně rozvíjí. Navazujeme kontakty v zahraničí, především v Německu a v Polsku. Školní prostory v interiéru jsou velmi pěkně vyzdobeny nástěnnými malbami, které vytvořili sami žáci, takže ve škole máme hezké pracovní prostředí.

 

NOVINKY
20.11.2017
Volby do školské rady
16.11.2017
Vánoční jarmark
15.11.2017
Na kole - 3.B
14.11.2017
Okresní kolo ve florbale 8.-9. tříd chlapci
07.11.2017
Den s dopravní výchovou - 3. třídy
07.11.2017
PROJEKTOVÝ DEN - Pověsti z Liberecka
06.11.2017
Škola hravě 2017
02.11.2017
Okresní kolo ve florbale 6.-7. tříd chlapci
02.11.2017
Halloween
19.10.2017
Tajemství žulových skal - 9.A