SPORTOVNÍ KROUŽKY

 

 

Vyučující: Vladimír Blažek
Hodina: 14.20-15.50 / středa, Třídy:. 6-8.r
Náplň: Basketbal - je určen pro chlapce i děvčata. Žáci procvičují základní basketbalové činnosti jednotlivce, nacvičují jednoduché herní kombinace. Připravují se na účast v dlouhodobé soutěži a turnajů ve streetbalu. Hrají jako doplněk další kolektivní míčové hry.

 

Vyučující: Ivana Hudecová
Hodina: 12.45-13.15 / pondělí
Třídy: 3.-5.ročník
Náplň: Kroužek vybíjené rozvíjí u žáků schopnost prostorové orientace a koordinace vl.pohybu a pohybu míče. Žáci hrají průpravné míčové hry a připravují se na soutěž mezi školami ve vybíjené a miniházené.


Vyučující: Lucie Poláková
Hodina: 14.10-15.40 / pondělí
Třídy: 6.-9.r
Náplň: Volejbal - je určen pro chlapce i děvčata. Žáci si osvojují jednotlivé herní činnosti jednotlivce (odbití obouruč vrchem i spodem, smeč, podání), nacvičují jednoduché herní kombinace. Přípravují se na účast v dlouhodobé soutěži základních škol. Získávají základní zkušenosti pro organizaci a pořádání školních turnajů (práce s tabulkou, vyhodnocování výsledků). Osvojují si pravidla volejbalu, která uplatňují nejen jako hráči, ale i jako rozhodčí. Hrají jako doplněk další kolektivní míčové hry.

 

 

Vyučující: Martin Hušek
Hodina: 

                          
Náplň: Florbal - je určen pro chlapce i děvčata. Žáci si osvojují jednotlivé herní činnosti jednotlivce (vedení a zpracování míče, přihrávka, střelba, vhazování), nacvičují jednoduché herní kombinace. Připravují se na účast v turnaji o Pohár předsedy AŠSK.


 

 

NOVINKY
14.02.2018
recitační soutěž 2.stupeň
11.02.2018
Konkursní řízení
02.02.2018
školní kolo olympiády v Aj
01.02.2018
SKOL!!! - OGL
31.01.2018
Únorové VV SOUTĚŽE - VÝSLEDKY 2017 - 2018
17.01.2018
Adopce na dálku
15.01.2018
zástup v 5.A
15.01.2018
Florbalový úspěch
26.12.2017
Návštěva útulku
21.12.2017
PROJEKTOVÝ DEN - Robot