SPORTOVNÍ KROUŽKY

 

 

Vyučující: Vladimír Blažek
Hodina: 14.20-15.50 / středa, Třídy:. 6-8.r
Náplň: Basketbal - je určen pro chlapce i děvčata. Žáci procvičují základní basketbalové činnosti jednotlivce, nacvičují jednoduché herní kombinace. Připravují se na účast v dlouhodobé soutěži a turnajů ve streetbalu. Hrají jako doplněk další kolektivní míčové hry.

 

Vyučující: Ivana Hudecová
Hodina: 12.45-13.15 / pondělí
Třídy: 3.-5.ročník
Náplň: Kroužek vybíjené rozvíjí u žáků schopnost prostorové orientace a koordinace vl.pohybu a pohybu míče. Žáci hrají průpravné míčové hry a připravují se na soutěž mezi školami ve vybíjené a miniházené.


Vyučující: Lucie Poláková
Hodina: 14.10-15.40 / pondělí
Třídy: 6.-9.r
Náplň: Volejbal - je určen pro chlapce i děvčata. Žáci si osvojují jednotlivé herní činnosti jednotlivce (odbití obouruč vrchem i spodem, smeč, podání), nacvičují jednoduché herní kombinace. Přípravují se na účast v dlouhodobé soutěži základních škol. Získávají základní zkušenosti pro organizaci a pořádání školních turnajů (práce s tabulkou, vyhodnocování výsledků). Osvojují si pravidla volejbalu, která uplatňují nejen jako hráči, ale i jako rozhodčí. Hrají jako doplněk další kolektivní míčové hry.

 

 

Vyučující: Martin Hušek
Hodina: 

                          
Náplň: Florbal - je určen pro chlapce i děvčata. Žáci si osvojují jednotlivé herní činnosti jednotlivce (vedení a zpracování míče, přihrávka, střelba, vhazování), nacvičují jednoduché herní kombinace. Připravují se na účast v turnaji o Pohár předsedy AŠSK.


 

 

NOVINKY
19.09.2017
Zářijové VV SOUTĚŽE - VÝSLEDKY 2017
06.09.2017
elektr. dotazník pro rodiče žáků 1., 8. a 9.tř.
01.09.2017
Nabídka zájmových aktivit ZŠ
03.07.2017
Prázdninový provoz školního hřiště
28.05.2017
Školní jarmark
26.05.2017
Návštěva Divadla F.X.Šaldy
25.05.2017
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
18.05.2017
Cykloturistický kurz 9.roč.
15.05.2017
Pozdrav z Anglie
05.04.2017
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání