SPORTOVNÍ KROUŽKY

 

 

Vyučující: Vladimír Blažek
Hodina: 14.20-15.50 / středa, Třídy:. 6-8.r
Náplň: Basketbal - je určen pro chlapce i děvčata. Žáci procvičují základní basketbalové činnosti jednotlivce, nacvičují jednoduché herní kombinace. Připravují se na účast v dlouhodobé soutěži a turnajů ve streetbalu. Hrají jako doplněk další kolektivní míčové hry.

 

Vyučující: Ivana Hudecová
Hodina: 12.45-13.15 / pondělí
Třídy: 3.-5.ročník
Náplň: Kroužek vybíjené rozvíjí u žáků schopnost prostorové orientace a koordinace vl.pohybu a pohybu míče. Žáci hrají průpravné míčové hry a připravují se na soutěž mezi školami ve vybíjené a miniházené.


Vyučující: Lucie Poláková
Hodina: 14.10-15.40 / pondělí
Třídy: 6.-9.r
Náplň: Volejbal - je určen pro chlapce i děvčata. Žáci si osvojují jednotlivé herní činnosti jednotlivce (odbití obouruč vrchem i spodem, smeč, podání), nacvičují jednoduché herní kombinace. Přípravují se na účast v dlouhodobé soutěži základních škol. Získávají základní zkušenosti pro organizaci a pořádání školních turnajů (práce s tabulkou, vyhodnocování výsledků). Osvojují si pravidla volejbalu, která uplatňují nejen jako hráči, ale i jako rozhodčí. Hrají jako doplněk další kolektivní míčové hry.

 

 

Vyučující: Martin Hušek
Hodina: 

                          
Náplň: Florbal - je určen pro chlapce i děvčata. Žáci si osvojují jednotlivé herní činnosti jednotlivce (vedení a zpracování míče, přihrávka, střelba, vhazování), nacvičují jednoduché herní kombinace. Připravují se na účast v turnaji o Pohár předsedy AŠSK.


 

 

NOVINKY
18.04.2018
Pangea
16.04.2018
Zápis 2018
15.04.2018
Zápis - registrace
15.04.2018
Recitační soutěž - krajské kolo
14.04.2018
Dubnové VV SOUTĚŽE - VÝSLEDKY 2017 - 2018
13.04.2018
Návštěva divadla
10.04.2018
2. místo florbalistů v okresním finále
06.04.2018
ŘEDITELSKÉ VOLNO
04.04.2018
Anglické divadlo
18.03.2018
Vítězství florbalistů ze 4.-5. roč.