SPORTOVNÍ KROUŽKY

 

 

Vyučující: Vladimír Blažek
Hodina: 14.20-15.50 / středa, Třídy:. 6-8.r
Náplň: Basketbal - je určen pro chlapce i děvčata. Žáci procvičují základní basketbalové činnosti jednotlivce, nacvičují jednoduché herní kombinace. Připravují se na účast v dlouhodobé soutěži a turnajů ve streetbalu. Hrají jako doplněk další kolektivní míčové hry.

 

Vyučující: Ivana Hudecová
Hodina: 12.45-13.15 / pondělí
Třídy: 3.-5.ročník
Náplň: Kroužek vybíjené rozvíjí u žáků schopnost prostorové orientace a koordinace vl.pohybu a pohybu míče. Žáci hrají průpravné míčové hry a připravují se na soutěž mezi školami ve vybíjené a miniházené.


Vyučující: Lucie Poláková
Hodina: 14.10-15.40 / pondělí
Třídy: 6.-9.r
Náplň: Volejbal - je určen pro chlapce i děvčata. Žáci si osvojují jednotlivé herní činnosti jednotlivce (odbití obouruč vrchem i spodem, smeč, podání), nacvičují jednoduché herní kombinace. Přípravují se na účast v dlouhodobé soutěži základních škol. Získávají základní zkušenosti pro organizaci a pořádání školních turnajů (práce s tabulkou, vyhodnocování výsledků). Osvojují si pravidla volejbalu, která uplatňují nejen jako hráči, ale i jako rozhodčí. Hrají jako doplněk další kolektivní míčové hry.

 

 

Vyučující: Martin Hušek
Hodina: 

                          
Náplň: Florbal - je určen pro chlapce i děvčata. Žáci si osvojují jednotlivé herní činnosti jednotlivce (vedení a zpracování míče, přihrávka, střelba, vhazování), nacvičují jednoduché herní kombinace. Připravují se na účast v turnaji o Pohár předsedy AŠSK.


 

 

NOVINKY
20.11.2017
Volby do školské rady
16.11.2017
Vánoční jarmark
15.11.2017
Na kole - 3.B
14.11.2017
Okresní kolo ve florbale 8.-9. tříd chlapci
07.11.2017
Den s dopravní výchovou - 3. třídy
07.11.2017
PROJEKTOVÝ DEN - Pověsti z Liberecka
06.11.2017
Škola hravě 2017
02.11.2017
Okresní kolo ve florbale 6.-7. tříd chlapci
02.11.2017
Halloween
19.10.2017
Tajemství žulových skal - 9.A