Plán školy

plan_zs_400

SUTERÉN / Pavilon - U2/1

 

třídy 1.C, 6.A, 8.A, 9.A, 9.B,

odborná učebna F/Ch, odd.ŠD, cvičná kuchyňka

 

 

SUTERÉN / Pavilon - MVD

 

šatny II. stupeň, tělocvičny, školní dílny

školní klub, keramická dílna, školník

 

 

PŘÍZEMÍ / Pavilon - U2/2

 

třídy 6.B, 7.A, 7.B, 8.B

odborná učebna Hv a Př, jazyková laboratoř,

 

 

PŘÍZEMÍ / Pavilon - MVD

 

hlavní vchod, pobočka SVK

třídy 1.B, 2.C, 3.A, 3.B, učebna VT

oddělení ŠD, školní jídelna

 

PŘÍZEMÍ / Pavilon - U1/1

 

šatny I.stupeň

třídy 2.B, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B

 

 

1. PATRO / Pavilon - CF

 

sekretariát, kanceláře ředitele ZŠ a zástupce

výchovný poradce, školní speciální pedagog

odborná učebna Vv

 

1. PATRO / Pavilon - U1/2

 

třídy 1.A, 2.A, 3.C, 4.A,

 

NOVINKY
19.09.2017
Zářijové VV SOUTĚŽE - VÝSLEDKY 2017
06.09.2017
elektr. dotazník pro rodiče žáků 1., 8. a 9.tř.
01.09.2017
Nabídka zájmových aktivit ZŠ
03.07.2017
Prázdninový provoz školního hřiště
28.05.2017
Školní jarmark
26.05.2017
Návštěva Divadla F.X.Šaldy
25.05.2017
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
18.05.2017
Cykloturistický kurz 9.roč.
15.05.2017
Pozdrav z Anglie
05.04.2017
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání