Plán školy

plan_zs_400

SUTERÉN / Pavilon - U2/1

 

třídy 5.A, 7.A, 9.A,

odborná učebna F/Ch, VT, odd.ŠD, cvičná kuchyňka

 

 

SUTERÉN / Pavilon - MVD

 

šatny II. stupeň, tělocvičny, školní dílny

školní klub, keramická dílna, školník

 

 

PŘÍZEMÍ / Pavilon - U2/2

 

třídy 6.A, 6.B, 7.B, 8.A, 9.B

odborná učebna Př, jazyková laboratoř,

 

 

PŘÍZEMÍ / Pavilon - MVD

 

hlavní vchod, pobočka SVK

třídy 1.B, 2.B, 3.C, 4.A, 4.B

oddělení ŠD, školní jídelna

 

PŘÍZEMÍ / Pavilon - U1/1

 

šatny I.stupeň

třídy 1.A, 1.C, 3.B, 5.B, 5.C,

 

 

1. PATRO / Pavilon - CF

 

sekretariát, kanceláře ředitele ZŠ a zástupce

výchovný poradce, školní speciální pedagog

odborná učebna Vv, Hv

 

1. PATRO / Pavilon - U1/2

 

třídy 2.A, 2.C, 3.A, 4.C,

 

NOVINKY
14.02.2018
recitační soutěž 2.stupeň
11.02.2018
Konkursní řízení
02.02.2018
školní kolo olympiády v Aj
01.02.2018
SKOL!!! - OGL
31.01.2018
Únorové VV SOUTĚŽE - VÝSLEDKY 2017 - 2018
17.01.2018
Adopce na dálku
15.01.2018
zástup v 5.A
15.01.2018
Florbalový úspěch
26.12.2017
Návštěva útulku
21.12.2017
PROJEKTOVÝ DEN - Robot